Ocena brak

Charakterystyka ptaków - Układ oddechowy

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- złożony z płuc i worków powietrznych

- mało elastyczne płuca

- duża powierzchnia czynna płuc

- do każdego płuca prowadzi oskrzele główne, od którego odchodzą liczne oskrzela II-go rzędu

- oskrzela II-go rzędu dzielimy na grzbietowe (wdechowe) i brzuszne (wydechowe)

- oskrzela II-go rzędu rozdzielają się na drobniejsze oskrzeliki III-go rzędu ułożone równolegle względem siebie

- pomiędzy oskrzelikami III-go rzędu mieści się plątanina kapilar powietrznych i krwionośnych, ma tam miejsce wymiana gazowa

- średnica kapilar powietrznych jest bardzo mała, np. u gołębia 4-m. (skutek bardzo rozbudowana powierzchnia oddechowa płuc; wada - są bardzo delikatne, dlatego płuca ptaków nie mogą pracować systemem miechowym - płuca ptaków mają charakter przepływowy)

- funkcję pomp ssąco-tłoczących spełniają cienkościenne i słabo unaczynione worki powietrzne (zazwyczaj 9)

- worki dzielimy na przednie (m.in. szyjne, obojczykowe i piersiowe przednie) oraz tylne (piersiowe tylne i brzuszne)

- worki płucne wnikają nawet do kości długich (np. ramienia)

- ucisk mięśni szkieletowych na worki zmienia ich objętość i wymusza przepływ powietrza przez płuca

- w czasie lotu wdechy i wydech są zsynchronizowane z wymachami skrzydeł

- uniesienie skrzydeł = wdech

- opuszczenie skrzydeł = wydech

- występuje zjawisko podwójnego oddychania - podczas wdechu i podczas wydechu przez płuca przepływa świeże powietrze

- wdech: zasysanie powietrza przez worki tylne; jama nosowa-tchawica-krtań dolna-oskrzela główne-płuca; podczas wdechu wejście do oskrzeli brzusznych jest zamknięte; wdychane przez oskrzela grzbietowe powietrze przechodzi od tyłu do kapilar płucnych i dalej do worków przednich; część przechodzi przedłużeniem oskrzela głównego - oskrzelem workowym - do worków tylnych (nie pokonuje sieci kapilarnej)

- wydech: zamknięcie oskrzeli grzbietowych i przedłużenia oskrzela głównego, otwarcie oskrzela brzusznego; ucisk na przednie i tylne worki powoduje, że nie użyte wcześniej powietrze z worków tylnych przepływa do przodu przez sieć kapilar płucnych, a zużyte wcześniej powietrze, wypełniające worki przednie, usuwane jest przez oskrzela wydechowe do oskrzela głównego i dalej na zewnątrz

- przepływ powietrza przez kapilary płucne jest zawsze jednokierunkowy - od ogona do głowy

- worki stanowią wraz z mięśniami tłocznię powietrza

- worki zmniejszają ciężar właściwy ptaka

- worki są rezerwuarem powietrza

- worki biorą udział w nawilżaniu powietrza

- worki chronią przed przegrzewaniem w czasie lotu

- worki umożliwiają ogrzewanie zimnego i schładzanie gorącego powietrza

Podobne prace

Do góry