Ocena brak

Charakterystyka ptaków - Układ nerwowy i narządy zmysłów

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada

- krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości)

- dalszy rozwój kresomózgowia

- zatracenie liniowego układu części mózgowia

- gładkie półkule kresomózgowia

- silnie rozwinięty móżdżek

- esowate wygięcie rdzenia przedłużonego

- z mózgowia wychodzi 12 par nerwów czaszkowych

- kresomózgowie - duże, szerokie i gładkie półkule nakrywają całkowicie międzymózgowie (silny przerost jąder ciała prążkowanego - istoty szarej leżącej pod powierzchnią mózgu, znajdują się tu najwyżej zorganizowane ośrodki decyzyjne)

- móżdżek - duży (lot, dwunożność), zbudowany z trzonu i kłaczków; powierzchnia jest pobrużdżona i pokryta istotą szarą - korą móżdżku

- rdzeń przedłużony - duży

- węch - słaby; redukcja kory węchowej w kresomózgowiu; przesunięcie otworów nosowych do nasady dzioba

- wzrok - największe oczy wśród zwierząt; silnie zakrzywiona rogówka

- słabo rozwinięte narządy czucia skórnego

- dobrze rozwinięty narząd smaku

- narząd równoważno-słuchowy - brak małżowin usznych; szybkie przewodzenie sygnału w uchu i ślimaku; w uchu środkowym występuje tylko strzemiączko; krótkie przewody słuchowe zewnętrzne i nerwy słuchowe - małe zniekształcenia dźwięków; duże kanały półkoliste w uchu wewnętrznym

Podobne prace

Do góry