Ocena brak

Charakterystyka ptaków - Układ krążenia

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- cztero-jamiste serce o dużej sprawności

- całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej

- serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000)

- redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów)

- redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę (jeden łuk aorty - lewy)

- zmniejszenie wielkości krwinek w porównaniu do gadów

- krwinki jądrzaste i krótko żyjące

- obieg krwi - duży: lewa komora-łuk aorty (lewy)-tętnice-kapilary tkankowe-żyły-żyły główne-szczątkowa zatoka żylna-prawy przedsionek

- obieg krwi - mały: prawa komora-pień płucny-tętnice płucne-kapilary płucne-żyły płucne-lewy przedsionek

Podobne prace

Do góry