Ocena brak

Charakterystyka ptaków - Szkielet

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- bardzo lekki - w większości pneumatyczny (jamy szpikowe wypełnione powietrzem)

- szkielet osiowy:

1. czaszka:

a) mózgoczaszka większa niż u gadów; duża szerokość i cienkie sklepienie (zlane kości: ciemieniowa, skroniowa i potyliczna)

b) obecność kilku kości w żuchwie, pojedynczy kłykieć potyliczny (cechy gadzie)

2. kręgosłup - zbudowany z 5 odcinków, o łącznej liczbie kręgów od 39 do 62:

a) bardzo ruchliwy odcinek szyjny, esowato wygięty; kręgi siodełkowate (pierwsze dwa to dźwigacz i obrotnik) w liczbie od 9 do 25

b) odcinek piersiowy - pierwsze kręgi piersiowe zrastają się w pojedynczą kość grzbietową

c) ostatnie kręgi piersiowe, wszystkie lędźwiowe, krzyżowe i ogonowe zrastają się w kość lędźwiowo-krzyżową; odcinek ten zespolony jest z potężną miednicą

d) w odcinku ogonowym pierwszy kręg zrasta się współtworząc synsacrum; kilka następnych jest wolnych; ostatnie 4 zrastają się w trójkątną płytkę kostną - pygostyl

3. klatka piersiowa - mocna

- silnie zaznacza się tendencja do usztywniania kręgosłupa tułowiowego

- obręcze i kończyny:

1. obręcz barkowa - zbudowana z łopatek, kości kruczych i obojczyków;:

a) duży i płaski mostek, u ptaków latających wyrasta zeń duży grzebień mostka - miejsce przyczepienia silnych mięśni skrzydeł; u nielotów zredukowany

2. obręcz miednicowa i kończyny dolne:

a) dobrze rozwinięte (dwunożność, konieczność przyjmowania dużych obciążeń przy lądowaniu)

b) skrócona kość udowa

c) kości podudzia (strzałkowa i goleniowa) często zrastają się ze sobą tworząc kość goleniową

d) dolne kości stępu i śródstopia zrastają się w czasie rozwoju zarodkowego w kość skokową (powstanie dodatkowej dźwigni i stawu skokowego tylnego - amortyzacja przeciążeń)

e) redukcja palców w kończynie dolnej - brak palca piątego, pierwszy skierowany do tyłu, drugi, trzeci i czwarty skierowane do przodu

f) u niektórych ptaków, np. struś afrykański dwupalcowość

Podobne prace

Do góry