Ocena brak

Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

 

Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego. Zarejestrowane jest w odpowiednim urzędzie i US.

Wyłącznym właścicielem tego rodzaju przedsiębiorstwa jest jednoosobowy przedsiębiorca. Właściciel jednostkowego przedsiębiorstwa jest wobec swych wierzycieli, odpowiedzialny pełni całym swym łącznym prywatnym majątkiem. Przedsiębiorstwa to nie ma osobowości prawnej i stanowi tylko część łącznego majątku osobistego właściciela. Nie ma, więc tu żadnego rozdziału na majątek – prywatny właściciela i majątek przedsiębiorstwa. Wysokość kapitału jest zależna od majątku właściciela ewentualne powiększenie przedsiębiorstwa przez podwyższenie kapitału własnego może być dokonane tylko przez wniesienie do przedsiębiorstwa dodatkowej części majątku. Firma stanowiąca nazwę, pod którą właściciel prowadzi działalność przedsiębiorstwa jednostkowego, jest firmą osobową, co oznacza, że musi ona zawierać nazwisko właściciela z podaniem, co najmniej jednego imienia.

Podobne prace

Do góry