Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA PROCEDURY TWORZENIA BANKU PAŃSTWOWEGO

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

A) kto jest uprawniony do powołania do życia banku państwowego?

- Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia

- na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego

- w tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego

B) rozporządzenie Ministra Finansów o utworzeniu banku państwowego określa:

- nazwę i siedzibę

- przedmiot i zakres działalności

- jego fundusze statutowe, w tym środku wydzielone z majątki Skarbu Państwa które stają się majątkiem banku

Podobne prace

Do góry