Ocena brak

Charakterystyka polskiego systemu kursowego

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Ewolucja polskiej polityki kursowej:

I etap

stały kurs walutowy (01.01.1990 – 15.05.1991)

polityka była elementem programu stabilizacyjnego (Plan Balcerowicz), główny cel to ograniczenie inflacji + stały kurs walutowy na poziomie 1 USD = 9.500 zł. Wtedy nie było ryzyka kursowego.

II etap – stały kurs względem koszyka walut (16.05.1991 – 13.10.1991)

dewaluacja złotego o 16 %, zmiana parytetu

– USD zastąpił koszyk 5 walut

III etap

– pełzający kurs walutowy (14.10.1991 – 15.05.1995)

stała umiarkowana dewaluacja złotego, podwyższenie wartości koszyka, w każdym dniu ogłaszanie tabeli kursów walutowych przez NBP z zastrzeżeniem że w stopniu nie większym niż 1,8 % w skali miesiąca (w latach 1991 – 1999 tempo miesięcznej dewaluacji stopniowo było obniżane do 0,3%)

IV etap

– płynny kierowany kurs walutowy (16.05.1995 – 11.04.2000)

pasmo wahań stopniowo było poszerzane do ± 15%; bank centralny był zobowiązany do inwestycji w celu przeciwdziałania zbyt dużemu odchyleniu kursów (dominowały operacje skupu dewiz, aby powstrzymać aprecjację); bank centralny wyznaczał na podstawie koszyka walut kurs centralny, który był ustalany według reguł kursu płynnego (kurs ten nie służył do rozliczeń).01.01.1999 r nastąpiła zmiana parytetu (koszyka walut)

V etap

płynny kurs walutowy (12.04.2000)

– kurs centralny i system kroczący dewaluacji oraz pasmo wahań zostały zlikwidowane; wahania kursu walutowego nie podlegają żadnym ograniczeniom; kurs walutowy przestał być celem polityki pieniężnej banku centralnego.

Podobne prace

Do góry