Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Wyłączenia – sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans, wydanie towaru na podstawie umowy użyczenia, czynności opodatkowane podatkiem od gier, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej, jeżeli mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce i wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu. Są to np. sprzedaże towarów i usług, import, eksport, darowizny towarów, zamiany towarów na usługi.

Podatnik, Płatnikpodmiot nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub nie wykonujący wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo, zobowiązany do rozliczania się z podatku VAT z urzędem.

Przedmiot – dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu, nie tylko sprzedaży lecz także innych czynności traktowanych na równi ze sprzedażą.

Podstawa – obrót netto, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwot podatku przypadającego z tej sprzedaży.

Stawkiprocentowe:

  1. podstawowa – 22%

  2. obniżone – 0 i 7%

  3. obniżone częściowo – 4% (np. leki) od stycznia 2001 - 7%

Skalaproporcjonalna

Zwolnienia podmiotowe – ze względu na obrót (do 80 tys. zł), karta podatkowa, zakłady pracy chronionej – jeżeli wybiorą zwolnienie, bez względu na obrót, rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży w złożonym oświadczeniu nie przekroczy 80 tyś. zł w proporcji do okresu sprzedaży.

Zwolnienia przedmiotowe – obejmują czynności wymienione w ustawie i przepisach wykonawczych jako zwolnione np. prod. żywnościowe, usługi nauki, zdrowia, finansowe, sprzedaż rzeczy używanych.

Warunki płatności – na specjalnej deklaracji, bez wezwania, do 25 następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Uwaga – nie ma zeznania rocznego !!!

UWAGA: podatek rozlicza się na podstawie ściśle określonych dokumentów:

  1. faktur VAT

  2. faktur korygujących

  3. rachunków uproszczonych i korygujących (od 1.01.2000 r. nie obowiązują)

  4. rejestru zakupów

  5. rejestru sprzedaży dla celów VAT

VAT jest podatkiem od czynności podlegających opodatkowaniu a nie od samej działalności gospodarczej.

EKSPORT – VAT jest 0%

IMPORT – wartość towaru (w przeliczeniu na zł)+koszty transportu+opłat. celna (jeżeli jest)+akcyza (jeżeli jest) i od tego dopiero obliczamy podatek VAT.

 

 

Rolnik ryczałtowiec – tylko jeżeli sprzedaje własną produkcję. Dodatkowo dostaje 3% od kupującego. Kupujący wystawia fakturę i dolicza 3% VAT-u, który dostaje sprzedający swą produkcję rolnik. Oryginał faktury dostaje rolnik, a kopię dostaje kupujący z oświadczeniem rolnika, iż jest on (ten rolnik) na ryczałcie. Rolnik może przejść na zasady ogólne przy obrotach powyżej 20 tys. Jak już zdecyduje się przejść na zasady ogólne, to musi być na tych zasadach co najmniej 3 lata.

Rolnicy rozliczający się z VAT-u mogą to robić raz na kwartał (kalendarzowy).

VAT obowiązuje od 1993 roku – ustawa.

Aktów prawnych regulujących podatek VAT jest kilkanaście.

Sprzedaż ziemi jest wyłączona z podatku VAT. Sprzedając budynek z ziemią to wtedy rozpisujemy osobno: osobno ziemia (bez VAT-u) + budynek (z VAT).

EXPORT – podatek VAT 0% - oczyszczenie ceny z podatku w kraju pochodzenia towaru, aby na rynkach konkurować cenami (koszt+zyski), a nie podatkami.

IMPORT – liczymy od: wartość towaru w przeliczeniu na zł + koszty transportu + opłata celna (jeżeli jest) + akcyza (jeżeli jest); i od tej sumy liczymy VAT.

Podobne prace

Do góry