Ocena brak

Charakterystyka plechowców

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

Grzyby (Fungi)

Lęgniowce (Oomycetes)

- wielojądrowe strzępki, nie podzielone ścianami poprzecznymi

- wegetatywna plecha - diploidalna

- mejaoza zachodzi podczas wytwarzania organów płciowych

- rozmnażanie bezpłciowe - zoospory lub konidia

- rozmnażanie płciowe - oogamia

- plemnia obrasta lęgnie (zawierająca zwykle 4 k. jajowe) i przelewa do niej swą zawartość

- przedstawiciele: roztoczek (SaprolegniaI); drzewnik winorośli (Plasmopara viticola); fitoftora (Phytophthora infestans)

Skoczkowce (Chytridiomycetes)

- przedstawiciele (Synchytrium endobioticum)

Sprzęźniaki (Zygomycetes)

- wybitnie lądowe

- rozmnażanie bezpłciowe - nieruchliwe zarodniki

- rozmnażanie płciowe - kopulacje całych organów płciowych (+, -); powstaje wielojądrowa zygospora; kiełkując przechodzi mejozę i tworzy haploidalną strzępkę na szczycie której wykształca się zarodnia z haploidalnymi zarodnikami

- przedstawiciele pleśniak (Mucor); zrywka (Pilobolus)

Workowce (Ascomycetes)

- wielokomórkowe, nitkowate strzępki, podzielone porzecznymi ścianami, mającymi pośrodku otwór, przez który przechodzi wypustka cytoplazmatyczna

- rozmnażanie bezpłciowe - konidia

- rozmnażanie płciowe - gametangiogamia; plemnia przelewa zawartość do lęgni; nie dochodzi do zlania jąder tylko powstają jądra sprzężone i przechodzą do strzępek wyrastających z lęgni; do zlania jąder dochodzi w szczytowych komórkach; tworzą się zarodnie z zarodnikami; diploidalne jądro zygotyczne dzieli się 3x (w tym jedna mejoza) - powstaje 8 zrodników

- występuje przemiana faz jądrowych

- oddzielenie plazmogami od kariogami

- przedstawiciele: drożdże (Saccharomyces); pędzlak (Penicillium); kropidlak (Aspergillus); buławinka czerwona (Claviceps purpurea)

Podstawczaki (Basidiomycetes)

- - wielokomórkowe strzępki, podzielone porzecznymi ścianami, mającymi pośrodku otwór, przez który przechodzi wypustka cytoplazmatyczna

- dikariotyczn grzybnia - - jądra sprzężone

- brak organów płciowych

- kopulują + i - jednojądrowe strzępki haploidalne powstałe z zarodników; dochodzi do plazmogami, powstają jądra sprzężone; w części owocnika w szczytowych komórkach strzępek dochodzi do kariogami; jądro zygotyczne przechodzi mejozę; komórka zygotyczna przekształca się w podstawkę tworząc 4 wypustki, do których wnikają poszczególne jądra; powstają 4 zarodniki podstawkowe

- podstawki formują się na dolnej części kapelusz zwanej hymenoforem

- przedstawiciele: rdza źdźbłowa (Puccinia graminis)

Porosty (Lichenes)

- glony wchodzące w skład porostu należą najczęściej do zielenic (Chlorophyta) lub sinic (Cyanophyta); grzyby zaś - workowce (Acsomycetes)

- plechy mają postać krzaczkowatą, skorupiastą lub listkowatą

- rozmnażanie - wegetatywne za pomocą urwistków lub wyrostków (płciowo może rozmnażać się tylko grzyb)

- przedstawiciele: tarczownica pęcherzykowata (Parmelia physodes), chrobotek (Cladonia); płucnica islandzka (Catraria islandica)

Glony (Algae)

Eugleniny (Euglenophyta)

- jednokomórkowe

- brak ściany komórkowej; protoplast pokryty stężałą błoną cytoplazmatyczną

- rozmnażanie - podłużny podział komórki

- charakterystyczne cechy budowy: gardziel do której ma ujście wakuola pulsująca; dwie wici (dłuższa - organella ruchu); fotoreceptor; czerwona plamka (stigma)

- przedstawiciele: euglena zielona (Euglena viridis)

- wody słodkie

Dinofity (Dinophyta)

- okryte celulozową ścianą komórkową

- na pancerzyku występują dwie bruzdy okrężna i podłużna, a w nich leżą dwie wici

- soczewkowate chromatofory o zabarwieniu brązowym

Chryzofity (Chrysophyta)

- posiadają ścianę komórkową wykazującą często strukturę dwudzielną

- posiadają dwie wici i czerwoną plamkę

- gromada dzieli się na trzy klasy: złotowiciowce (Chrysophyceae), różnowiciowce (Xanthophyceae), okrzemki (Bacillariophyceae)

Zielenice (Chlorophyta)

- rozmnażają się płciowo i bezpłciowo

- może zachodzić przemiana pokoleń

- u skrętnicy (Spirogyra) gameta powstaje z przekształconego protoplastu komórki biorącej udział w rozmnażaniu - 2 komórki zlewają się w jedną

- przedstawiciele: toczek (Volvox), gałęzatka (Cladophora), zawłotnia (Chlamydomonas), chlorella (Chlorella), pierwotek (Pleurococcus), skrętnica (Spirogyra)

- słodkowodne, mogą wchodzić w symbiozę z grzybami tworząc porosty oraz ze zwierzętami np. stułbią tworząc tzw. zoochlorelle

Brunatnice (Phaeophyta)

- brunatne chromatofory

- glony osiadłe, wykazują wysoką organizację plech

- rzadko rozmnażają się wegetatywnie przez fragmentację plachy; płciowo za pomocą zoospor lub aplanospor

- występuje przemiana pokoleń

- głównie wody morskie

Krasnorosty (Rhodophyta)

- czerowne chromatofory

- ściany komórkowe często śluzowacieją, mogą być wysycone CaCO3

- dobrze wykształcone plechy mające często charakter plektenchymatyczny

- rozmnażanie: bezpłciowo - aplanospory; płciowo - oogamia

- pełny cykl rozwojowy obejmuje zazwyczaj 3 pokolenia

a) haploidalny gametofit - posiadający gametangia męski (spermatangia) i żeńskie (karpogony)

b) diploidalny karposporofit - powstaje z zygoty i rozwija się na gametoficie, produkuje diploidalne karpospory

c) diploidalny tetrasporofit - wytwarza haploidalne tetraspory, z których powstają haploidalne gametofity; jest rośliną samodzielną

- głównie ciepłe wody słone

BARWNIKI

Grupa systematyczna glonów /

Barwniki Sinice Eugleniny Bruzdnice Chryzofity Zielenice Brunatnice Krasnorosty

Chlorofil a X X X X X X X

Chlorofil b X X

Chlorofil c X X X

Fikobyliny X X

Karoten X X X X X X X

Ksantofile X X X X X X X

Podobne prace

Do góry