Ocena brak

Charakterystyka oprogramowania Asseco SOFTLAB ERP

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Jedną z firm, która zajmuje się wdrażaniem systemu klasy ERP jest Asseco Business Solutions, której produktem jest Asseco SOFTLAB ERP. Oprogramowanie to jest jednym z wiodących na rynku systemem, który znajduje szerokie zastosowanie w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Wielomodułowy system Asseco SOFTLAB ERP wspiera zarządzanie w każdym obszarze działalności firmy. Ofertę aplikacji wzbogacają dodatkowe usługi dotyczące wdrożenia, doradztwa, serwisu czy szkolenia. Asseco SOFTLAB ERP pozwala na kreowanie elastycznych rozwiązań dopasowanych do wymagań i rodzaju działalności firmy.

Wyposażenie systemu umożliwia jego wdrożenie w rozmaitych strukturach sieciowych oraz zapewnia komunikację z wyspecjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami zewnętrznymi. System Asseco  SOFTLAB ERP obejmuje całość działań przedsiębiorstwa. Konfiguracja modułów odpowiada indywidualnym wymaganiom każdego klienta, na podstawie analizy jego potrzeb i zachodzących relacji biznesowych. Moduły dotyczące tego samego zakresu działalności podzielone są na Pakiety, które tworzą zbiory gotowych rozwiązań wspierających zarządzanie.

Do podsystemów Asseco SOFTLAB ERP można zaliczyć m.in. :

−  Pakiet modułów Logistyka i Sprzedaż – najczęściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i dystrybucją, magazyny wysokiego składowania, sieci sklepów i oddziałów.

−  Produkcja -  dotyczy planowania cyklu produkcyjnego o różnych typach produkcji  i różnym zakresie działania, opartą na współpracy z urządzeniami produkcyjnymi  i mobilnymi. 

−  CRM – głównym zadaniem tego modułu jest zarządzanie współpracą z klientem oraz wspieranie działań marketingowych.

−  Pakiet modułów Finansowych i Księgowych – związany jest z wykonywaniem wszystkich operacji finansowych i księgowych, ewidencją  środków trwałych, naliczaniem wynagrodzeń. 

−  Dodatkowe moduły mobilne, internetowe i narzędziowe poszerzają możliwości zastosowania  systemu. 

Ciekawym Pakietem z punktu widzenia zarządzania logistyką w tym łańcuchem dostaw jest

Pakiet Logistyka i Sprzedaż, który stanowi zestaw podsystemów wchodzących w skład wielomodułowego systemu klasy ERP Asseco SOFTLAB ERP wspierającego zarządzanie firmą. Skład pakietu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o analizę jego wymagań. Kooperacja modułów systemu głównego z modułami mobilnymi  i internetowymi umożliwia opracowanie jednorodnego rozwiązania informatycznego dopasowanego do realnych potrzeb firmy.

Zalety wynikające z zaadoptowania pakietu Logistyka i Sprzedaż to m.in.:

−  precyzyjny i prosty przebieg procesu planowania,

−  poprawa organizacji pracy,  

−  obniżenie kosztów logistycznych,

−  automatyzacja zadań i ograniczenie wystąpienia pomyłek,

−  sprawna wymiana danych z dostawcami i odbiorcami,

−  pomoc dla przedstawicieli handlowych pracujących poza jednostką,

−  redukcja kosztów własnych realizacji procesu sprzedaży,

−  proste zarządzanie siecią sklepów internetowych,

−  stała analiza danych w różnych zakresach,

−  zdolność zaadoptowania technologii dostawcy,

−  wysoki poziom dopasowania i konfiguralność rozwiązań,

−  łatwy dostęp do rzetelnych i bieżących informacji,

−  efektywne zastosowanie technik automatycznej identyfikacji.

Poprzez wykorzystanie pakietu Logistyka i Sprzedaż w przedsiębiorstwie, istnieje szansa na znaczną poprawę funkcjonowania obszaru logistyki oraz  sprzedaży, zwiększenie wydajności procesów biznesowych, lepsze zarządzanie przepływem dóbr w łańcuchu dostaw. Pakiet raportów i analiz pozwala na zestawienie posiadanych w bazie danych oraz podejmowanie poprawnych decyzji biznesowych. Asseco SOFTLAB Logistics jako moduł wchodzący w skład Pakietu Logistyk i Sprzedaż zarządza procesami logistyki, pozwala na obsługę dowolnej sieci oddziałów i magazynów. Moduł ten dokonuje wszystkich sposobów rozliczenia, w tym także rozliczenia według partii towaru.

Zaawansowana kartoteka dotycząca zaopatrzenia umożliwia prosty sposób gromadzenia danych, oraz ich szybkie odszukanie i analizę. Możliwość rejestrowania obcych kodów usprawnia współpracę z dostawcami i klientami, zwłaszcza z sieciami handlowymi. Rejestracja wielu różnych opakowań zbiorczych towaru wraz z ich kodami kreskowymi umożliwia wykorzystanie technik automatycznej identyfikacji. Ewidencja informacji dla każdej partii towaru to jedna z opcji, która udoskonala proces identyfikacji dobra w łańcuchu logistycznym z dokładnością do wskazanej przesyłki. W zarządzaniu towarem w magazynie pomagają ewidencje pozwalające na własny obieg dowodów, określenie statusów i zależności dla danej dokumentacji oraz ustalenie poziomu stanów magazynowych w stosunku do towarów o największym popycie.

Asseco SOFTLAB Logistics umożliwia kontrolę stanów rezerwacji, zamówień od odbiorców i dostawców, jak również dóbr w drodze z ogromną dokładnością. Określone mechanizmy tworzenia dowodów pozwalają zautomatyzować wiele zadań i zredukować błędy człowieka. Rejestrowane między dokumentami powiązania umożliwiają automatyczną kontrolę przepływu danych i umożliwiają łatwą analizę ciągów dowodów.

Rozbudowane operacje systemu Asseco SOFTLAB ERP umożliwiają sprawne zarządzanie poziomem zapasów, wspierając analizę przychodów i kosztów, planów sprzedaży, zaopatrzenia i produkcji oraz innych zadań przewidywanych i planowanych na podstawie bazy danych systemu. Prowadzi to do generowania właściwych zamówień w kierunku dostawców, zapewnia większe prawdopodobieństwo dostępności materiałów i produktów, przy równoczesnym obniżaniu się poziomu stanów magazynowych. Wśród klientów Asseco Business Solutions, w których zrealizowane zostały wdrożenia systemu Asseco SOFTLAB  ERP można wyróżnić m.in. przedsiębiorstwo Agito.pl oraz Tryumf. W celu zaprezentowania rezultatów jakie wynikają z zastosowania systemu klasy ERP w podmiotach gospodarczych ukazano wdrożenie oprogramowania marki Asseco SOFTLAB w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach.

Do góry