Ocena brak

Charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest instytucją prawną wykraczającą znacznie poza kręgi pracowników. Ponoszą ją m.in.: policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej, radca prawny, żołnierz zawodowy, członkowie korpusu służby cywilnej.

Odpowiedzialności tej odpowiadają w zasadzie pracownicy mianowani.

Odpowiedzialność ta nie jest ujęta w kodeksie. Przewidują ja pozakodeksowe przepisy szczególne.

Podobne prace

Do góry