Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Podstawowymi charakterystykami większości obligacji są:

1. Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Jest to jednocześnie wartość, którą emitent zobowiązuje się wypłacić po upływie terminu określonego w obligacji

2. Wartość emisyjna obligacji - jest to cena po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku pierwotnym. Cena emisyjna może kształtować się trojako mogą być sprzedawane:

  1. według nominału- wartość emisyjna jest równa wartości nominalnej

  2. obligacje sprzedawane z premią- gdy wartość emisyjna jest większa od wartości nominalnej

  3. obligacje sprzedawane dyskontem - wartość emisyjna jest mniejsza od wartości nominalnej

3.Wartość rynkowa obligacji- jest to rzeczywista wartość obligacji tzn. jej cena na giełdzie

4.Termin wykupu zwany również terminem ważności- jest to termin, po upływie którego emitent zobowiązany jest wykupić obligację tzn. zwrócić dług zaciągnięty u posiadacza obligacji, równy wartości nominalnej obligacji

5.Odsetki, inaczej zwane kuponami- są płacone posiadaczowi obligacji co pewien ustalony okres do momentu wykupu.

Podobne prace

Do góry