Ocena brak

Charakterystyka nowoczesnego narodu

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Powstanie nowoczesnego narodu

Przez pojecie „nowoczesny naród” rozumie się taki stna i stopień rozwoju społeczności narodowej, w którym:

  • wszystkie sfery, warstwy czy klasy spoleczne, nawet najniższe warstwy społeczeństwa, charakteryzują się poczuciem przynależności i tożsamości narodowej

  • podstawowe zręby kultury narodowej z różnych dziedzin (obyczajów, kultury, literatury, sztuki, nauki) zostająupowszechnione w szerokich masach ludzi

  • dany naród posiada własną organizację państwową lub też w drodze walki narodowowyzwoleńczej dąży do uzyskania niepodleglego państwa

Do kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie doprowadziły takie proccesy jak przemiany polityczne, przemiany społeczne i rozwój masowych środków przekazu kultury.

Podobne prace

Do góry