Ocena brak

Charakterystyka mediów reklamowych

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Charakterystyka mediów reklamowych

Transkrypt

1

Medium
Dzienniki

Zasięg
Duże miasta
(wydania
lokalne),
cały kraj

Zalecane dla
Lokalnych detalistów

Magazyny

ogólnokrajowy

Krajowych
producentów,
usługodawców,
domów wysyłkowych

Specjalistyczne
czasopisma
branżowe

Ogólnokrajowy
lub regionalny

Producentów z danej
branży

Telewizja

Ogólnokrajowy,
regionalny,
międzynarodowy

Dużych producentów i
usługodawców,
dystrybutorów

Radio

Ogólnokrajowy,
regionalny

Lokalnych lub
krajowych
usługodawców

Reklama
zewnętrzna

Duże miasta,
drogi
przejazdowe
Zależnie od bazy
danych

Producentów
wyrobów markowych

Foldery i
plakaty

lokalny

Lokalnych
usługodawców

Mobile

Lokalny

Organizatorów imprez
promocyjnych, przy
specjalnych okazjach

Reklama
upominkowa

Ograniczony,
wybiórczy

Firm, które posiadają
indywidualnych
odbiorców

Reklama
pocztowa

Domów
wysyłkowych,
usługodawców
finansowych, firm
lansujących nowe
produkty

Zalety
Duża elastyczność
Niski koszt
Nadaje przekazowi
charakter pilności
Łatwy dostęp
Możliwość
zastosowania promocji
sprzedaży (kupony)
Bogata kolorystyka
Szeroki krąg
czytelników jednego
egzemplarza
Długi czas życia
Selektywność
geograficzna
Selektywność
odbiorców
Wysoka poczytność
Regularność przekazu
Duża siła perswazji
Efektywność
oddziaływania
(dźwięk, ruch, kolor)
Szerokie możliwości
kreatywne
Masowy odbiorca
Niski koszt
Wybiórczość
odbiorców
Nadaje przekazowi
charakter pilności
Duża częstotliwość
nadawania
Łatwość
przygotowania
Duży rozmiar
Możliwości kreatywne
Bogata kolorystyka
Konkretne
zidentyfikowanie
odbiorców
Indywidualizacja
przekazu
Niski koszt
Łatwość oceny
wyników
Izolacja od innych
informacji
Niski koszt
Elastyczność
Małe pokrycie rynku
Duża kreatywność
Wysoki stopień
zainteresowania
przechodniów
Ciągłość
oddziaływania
Długi czas życia
Charakter użytkowy

Wady
Krótki czas życia
Masowy odbiorca
Ograniczona
kolorystyka
„Szum informacyjny"
Duża konkurencja

Długi czas realizacji

Długi czas pomiędzy
zleceniem reklamy, a
jej ukazaniem
Wysoki koszt emisji
Pracochłonność
przygotowania
„Szum informacyjny"
krótki czas życia
reklamy
Brak efektu
wizualnego
Mała koncentracja
słuchaczy
Zgiełk informacyjny
Krótki czas życia

Ograniczenia prawne
Trudna identyfikacja
odbiorców
Mała poczytność
(wysoki stopień
ignorancji przesyłek)
Niska wiarygodność

Mały stopień
przyswajania przekazu
Niska wiarygodność
Przypadkowi odbiorcy
Krótki czas życia
Wysoki koszt
Długi czas produkcji
Mała pojemność
Wysoki koszt

Podobne prace

Do góry