Ocena brak

Charakterystyka magazynu EKO

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Firma EKO posiada jeden magazyn, który zaopartuje obecnie 17 super-marketów.

Głównym powodem uruchomienia go było koniecznoć zgromadzenia określonej wielkości zapasów artykułów swieżych i trwałych, by zapewnienić ciągłe dostawy do obsługiwanych miejsc sprzedaży detalicznej.

Za prawidłowe funkcjonowanie magazynu odpowiada kierownik logistyki. Współpracuje on również z właścicielami firm przewozowych.

Ze względu na szybki rozwój firmy, o czym świadczy otwieranie nowych supermarketów, powiększenie asortymentu oraz zwiększenie ilości dostaw - praca w magazynie została podzielona na trzy zmiany. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami firm transportowych dotyczące zmiany czasu dowożenia towaru do sklepów na godziny nocne.

Magazyn jest podzielony na trzy części: schłodzona - przystosowana do przechowywania artykułów świeżych (owoce, warzywa, nabiał, wędliny, produkty gotowe, itp. ), wysokiego składowania - przystowana do magazynowania artykułów o długim terminie przydatności do spożycia (alkohole, napoje, pokarm dla zwierząt, produkty sypkie, słodycze i przetwory, itp. ), opakowań - służąca do segregacji opakowań powracających z punktów sprzedaży oraz zwrotów transporterów zwrotnych do dostawcy.Część schłodzona

Powierzchnia magazynu przystosowana do przechowywania artykułów świeżych ma wielkość 2000m2. Składa się na nią: powierzchnia komunikacyjna przeznaczona do ruchu wózków widłowych, ekspedycja - miejsce przygotowania i przechowywania towaru dla odbiorców, recepcja - miejsce przyjmowania towaru od dostawców.

Przyjęciem, rozładunkiem i podziałem na sklepy zajmują się 24 osoby pracujące w systemie trzyzmianowym. Do jej zadań należy: wysyłka towaru przygotowanego w dniu poprzednim, przyjęcie towaru z grupy asortymentowej nabiał i ryby, podział na sklepy, przyjęcie i podział na sklepy towaru z grupy asortymentowej warzywa i owoce, wysyłka towaru do sklepów położonych poza województwem lokalizacji magazynu.

Magazyn artykułów świeżych korzysta z pięciu bram z ruchomymi rampami za/rozładunkowymi służącymi do przyjmowania i wysyłki towaru. Dużą część zamuje hala główna, która służy do przyjmowania, rozkładania i przygotowania towaru na sklepy. Przyległe do niej jest pomieszczenie chłodnicze posiadające oddzielną bramę wjazdową wyposazoną w ruchomą rampę za/rozładunkową. W chłodni magazynowane są artykuły wymagające przechowywania w temperaturze 5°C (nabiał, sery, owoce, wędliny).

Powierzchnia magazynowa wykorzystywana jest w taki sposób, by zapewnić dostęp do poszczególnych pól składowych, na których stoją regały oraz usprawnić przyjmowanie i wydawanie towaru.

Wyposażenie magazynu stanowi zespół urządzeń i sprzętu technicznego służącego do składowania, ważenia i transportu towarów, w skład którego wchodzą:

6 wózków paletowych ( tzw. paleciaki ręczne mające cztery koła lub więcej, umożliwiające podnoszenie do wysokości 20cm),

2 paleciaki wyposażony w wagę (mający cztery koła lub więcej umożliwiający podnoszenie do wysokości 20cm),

2 wózki wysokiego składowania (mający trzy koła, umożliwiający podnoszenie do wysokości 6m), 

6 wózków paletowych o napędzie mechanicznym,

1 waga podręczna, służąca do ważenia pojedynczych sztuk.Część wysokiego składowania

Magazyn przeznaczony do składowania artykułów trwałych zajmuje 4 000m2 w jego skład wchodzą: powierzchnia komunikacyjna, przeznaczona do ruchu 6 wózków wysokiego składowania, recepcja - służąca do przyjmowania dostaw, ekspedycja - powierzchnia pomocnicza, przeznaczona do przygotowania i składowania towaru dla odbiorców, aleje - strefa slużąca do bezpośredniego składowania towaru w regałach do wysokości 6m.

Przygotowanie zamówień artykułów i przyjęcie towaru artukułów trwałych wygląda identycznie na wszystkich zmianach. Do obowiązków zatrudnionych osób należy:

przyjęcie planowanych dostaw,

realizacja zamówień odbiorców,

wysyłka towaru przygotowanego w dniu poprzednim.Wyposażenie części nieschłodzonej stanowi:

6 wózków wysokiego składowania (mające trzy koła, umożliwiający podnoszenie do wysokości 6m),

8 paleciaków ręcznych,

10 wózków paletowych o napędzie mechanicznym. Część opakowań zwrotnych

Zajmuje powierzchnię 2000m2 . Do obowiązków tego działu należy: zwrot opakowań do dostawców, segregacja i kontrola ilości opakowań powracających z punktów sprzedaży, kontrola stanów opakowań.

Wyposażenie części opakowań stanowi:

2 wózki wysokiego składowania,

2 paleciaki ręczne.

Podobne prace

Do góry