Ocena brak

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

- jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

- konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i referendum weto

- konstytucja zawiera jasno sformułowane gwarancje konstytucyjne, np. przyjęcie demokratycznego trybu zmiany ustawy zasadniczej, ustanowienie instytucji Trybunału Konstytucyjnego

- konstytucja zachowuje unitarny charakter państwa, wprowadza regiony stanowiące jednostki autonomiczne

- w zakresie wykonywania władzy państwowej konstytucja przyjęła zasady systemu parlamentarno – gabinetowego

- inną grupę przepisów konstytucyjnych stanowią Statuty regionów o autonomii specjalnej i ich późniejsze nowelizacje

Podobne prace

Do góry