Ocena brak

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%; 

- biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli;

- składa się z 9 rozdziałów i zawiera cztery zasadnicze grupy zagadnień:

zasady ustrojowe – republikańska forma rządów, federalizm, demokratyczne państwo prawa, państwo socjalne, zwierzchnictwo ludu, podział władzy, samorządność, pluralizm polityczny, świeckość państwa,

• prawa i wolności obywatelskie (zgodność z międzynarodowymi paktami praw i wolności człowieka i obywatela), sprowadzone do następujących grup: wolności obywateli, prawa i wolności polityczne, prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne, obowiązki obywatelskie,

struktura ustrojowa państwa – określenie podmiotów federacji (21 republik, 6 krajów, 49 obwodów, 2 miasta o znaczeniu federalnym, 1 obwód autonomiczny i 10 okręgów autonomicznych);

• struktura i organizacja władz państwowych (prezydent, Zgromadzenie Federalne, rząd, sądownictwo, samorząd);

Podobne prace

Do góry