Ocena brak

Charakterystyka koncepcji i szkoły zakorzenionej w tradycji

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

1. Program nauczania:

- znacznie szerszy niż ten wskazany przez prawo oświatowe

- ma charakter autorski, wciąż ulega zmianom

- oprócz przedmiotów tradycyjnych uczeń może wybrać liczne fakultety

- liczba uczniów w klasie nie przekracza 12, a przy nauce j. obcego 5 osób

2. Program wychowawczy:

- odróżnia szkołę od innych propozycji wychowawczych

- surowe przestrzeganie przyjętych praw

- uczniowie muszą się terminowo wywiązywać ze swoich obowiązków, punktualność

- duża rola duchowości

- uczniowie obowiązkowo pracują na rzecz szkoły

3. Co to umożliwia:

- wysoko wykwalifikowana kadra

- doskonała baza dydaktyczna

- wyposażenie szkoły

- specjalistyczne urządzenia i pomoce naukowe

- podróże

- tradycje

4. Statut:

- określa cel: wykształcenie i wychowanie światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie

Uczniowie:

- stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej

- mają prawo i obowiązek ochrony własnej godności

- mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wpływania na życie szkoły

- mają prawo do zindywidualizowanej nauki

- praca domowa i inne jego osiągnięcia są chronione

* rodzice powinni brać czynny udział w życiu szkoły

5. Nauczyciel:

- jest osobą decydującą o nauczaniu

- jego praca jest traktowana jako akt twórczy

- dla każdego nauczyciela wartością nadrzędną jest szczęście i dobro każdego ucznia

Podobne prace

Do góry