Ocena brak

Charakterystyka komórki

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Komórka jest podstawowym elementem strukturalnym i funkcjonalnym organizmów. Jako pierwsze powstały małe, bez jądrowe komórki prokariotyczne, reprezentowane współcześnie przez bakterie. Komórki te charakteryzują się bardzo prostą budową i są około 10 razy mniejsze od komórek eukariotycznych (tych z jądrem). W komórkach prokariotycznych nie ma bardzo dużo struktur błoniastych, zawierają cytoplazmę, rybosomy i obszar jądrowy w którym znajduje się materiał genetyczny.

Komórki eukariotyczne są bardziej skomplikowane i większe od prokariotycznych. Rośliny, grzyby oraz zwierzęta, zarówno te jedno, jak i wielokomórkowe zbudowane są właśnie z tych komórek. Eukariotyczne mają cytoplazmę, jądro, rybosomy , ultrastruktury błoniaste, mitochondria i cytoszkielet. Rośliny igrzyby zawierają ponadto ścianę komórkową , rośliny mają jeszcze plastydy.

Wszystkie błony zbudowane według podobnego schematu. Składają się z mozaiki. Mozaika to dwie warstwy fosfolipidów w których to gnieżdzą się białka przenośnikowe, enzymatyczne i receptorowe. Do najważniejszych funkcji błon należą: informacyjna, transportowa, oddzielająca i ochronna.

Cytoplazma składa się z cytoplazmy podstawowej - koloidalnego roztworu wypełniających komórkę i drobnych struktur które się w niej znajdują. W obszarze cytoplazmy występują ściśle ze sobą powiązane systemy błon - siateczka wewnątrzplamzatyczna i struktury Golgiego. Siateczka dzieli cytoplazmę podstawową na obszary , pełni funkcje transportowe. Jest także ośrodkiem syntezy lipidów błonowych !!! Przyczepione do niej rybosomy syntetyzują białka , będące składnikami błon orza wydzielnicze. Struktury Golgiego powstają z siateczki gładkiej. Zachodzi w niej synteza cukrów orza modyfikowanie bioałek wydalniczych. Odrywające się od struktur Golgiego pęcherzyki są transporotwane do błone komórkowej którą uzupełniają. Rybosomy cytoplazmatyczne sysntetyzują białka pozostające w cytoplaźmie . W cytoplaźmie komórek eukariotycznech występuje także cytoszkielet będący sięcią włukienek spełniających funkcje organizacyjne w komórce.

Do charakterystycznych cech komórek roślinnych należy obecność jednej dużej wakuoli, pełniącej określone funkcje i ściany komórkowej.

Podobne prace

Do góry