Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Zakład Budżetowy -> jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną , nie posiada osobowości prawnej. Odpłatnie wykonuje swoje zadania, a ponadto co odróżnia go od jednostki budżetowej , to fakt, iż może on finansować swoje wydatki własnymi dochodami. W zasadzie powinien być samowystarczalny.

Jednakże może on otrzymywać dotację przedmiotową z budżetu oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ponadto nowo utworzony zakład budżetowy może otrzymać jednorazową dotację z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.  

Łączna dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50 % jego dochodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący :

a ) przychody (wydatki , stanowiące koszty działalności) stan środków obrotowych

b ) wpłaty do budżetu

Ponad to w planie finansowym winny być wyszczególnione:

1) przychody

2) dotacje

3) wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 4)wydatki inwestycyjne ( majątkowe )

Państwowe zakłady budżetowe-> tworzą, łączą i likwidują ministrowie , kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie.

Samorządowe zakłady budżetowe-> tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące samorządu terytorialnego .

Podobne prace

Do góry