Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Jednostka budżetowa-> jest najbardziej typową formą organizacyjną stosowaną w sektorze finansów publicznych. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu. Powyższą zasadę stosuje się zarówno do państwowych jednostek budżetowych , jak i samorządowych jednostek budżetowych.

Państwowe Jednostki Budżetowe-> tworzą, łączą i likwidują ministrowie , kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie.

Samorządowe jednostki budżetowe-> tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące samorządu terytorialnego.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej.

Podobne prace

Do góry