Ocena brak

Charakterystyka geopolityczna Afryki

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Charakterystyka geopolityczna regionu. Afryka jest olbrzymim kontynentem. Posiada 30,3 mln km2 lodów ziemi i 12% ludności świata. Powierzchnia Afryki stanowi jedną piąta ziemi i jest drugim do co wielkości kontynentem świata, o najszybciej wzrastającej ludności. Obecnie liczy on 650 mln ludzi. Afryka jest kontynentem najmniej ustabilizowanym. Wynika to z zacofania gospodarczego, braku kadr, niedorozwoju oświaty, służby zdrowia, dużego zadłużenia i ogromnego analfabetyzmu – w niektórych krajach dochodzi on do 80-90%.

Podobne prace

Do góry