Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

Autor /waldus Dodano /06.03.2011

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz nabożeństw protestanckich

−  wzrosło znaczenie duchowieństwa

−  polska była państwem bardzo rozległym

−  nękana było wieloma wojnami

−  walczyła ze Szwedami, Turcją, Kozakami

−  w 1596 roku Zygmunt II Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy

−  dwory magnackie były namiastką ośrodków kultury

Podobne prace

Do góry