Ocena brak

Charakterystyka cyklu życia organizacji

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

To naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania.

Wiele firm przechodzi wieloetapowy cykl życia organizacji. Pierwszym etapem są narodziny organizacji np.: osoby dysponujące pewnym kapitałem zaczynają projektować i budować przenośne komputery.

Drugi etap czyli młodość cechuje wzrost i ekspansja wszystkich zasobów organizacji. Wiek średni to trzeci etap. Jest to okres stopniowego wzrostu, który w końcu przeradza się w stabilizację. Ostatnim etapem cyklu jest dojrzałość, która jest okresem stabilności, a która może przerodzić się wreszcie w schyłek.

W miarę jak organizacja przechodzi przez te etapy, j ej menedżerowie stają wobec różnych problemów związanych z projektowaniem organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, organizacja przechodząc kolejne etapy zwiększa swe rozmiary, staje się bardziej mechanistyczna i zdecentralizowana. Zwiększa zakres swej specjalizacji , poświęca więcej uwagi planowaniu i zwiększa relatywny udział stanowisk sztabowych. W końcu narasta potrzeba koordynacji, rośnie formalizacja, jednostki organizacji stają się coraz bardziej rozproszone pod względem geograficznym, rozbudowie ulegają systemy kontroli.

Podobne prace

Do góry