Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Wiechlina roczna

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Poa annua L.

Trawa kępkowa, 5-30 cm wys., żywo zielona, na uprawnych polach roczna, jara lub ozima. Źdźbła w kolankach podnoszące się lub położone. Blaszki liściowe płaskie i gładkie; pochwy liściowe, szczególnie górne, ściśnione. Języczki liściowe do 2 mm dł. u dolnych liści krótsze i tępe. Wiecha rozpierzchła i jednostronnie roz-winięta, podłużnie trójkątna do 8 cm dł.; gałązki gładkie, dolne zwykle przygięte ku dołowi, a górne ku górze, najniższe osadzone po dwie razem. Kłoski drobne, 0 3-7 kwiatach zielone lub fioletowo nabiegłe. Plewa dolna 1-nerwowa, górna 3-nerwowa. Plewki tępe, szeroko obłonione, dolna o 5 niewyraźnych nerwach zwy-kle owłosionych. Oplewiony ziarniak żółtawobrunatny, tępo trójkanciasty, ok. 2,7 mm dł. i 0,9 mm szer. Kwitnie od I do XII.

Wiechlina roczna jest pospolitą trawą przy drogach, ścieżkach, rowach, na zrębach i innych miejscach udeptywanych przez człowieka oraz zwierzęta, a jako chwast szczególnie uciążliwa jest w ogrodach. Wschodzi na grzędach przez cały okres wegetacji prędko się rozwija, głęboko i szeroko wrasta w glebę swoimi nit-kowatymi korzeniami i wytwarza masowo ziarniaki zachwaszczające glebę. Nato-miast na polach nie występuje masowo i jest stosunkowo mniej szkodliwa.

Zwalczanie wiechliny rocznej wymaga ciągłej czujności i bardzo częstego po-wtarzania uprawek pielęgnacyjnych.

Podobne prace

Do góry