Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Rzodkiewnik pospolity

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Arabidopsis Thalżana (L.) Heynh

Roślina na polach uprawnych roczna, ozima lub jara, 10-30 cm wys. Łodyga wyprostowana, pojedyncza lub rozgałęziona, cienka, dołem odstająco owłosiona, szorstka, górą naga, skąpo ulistniona. Liście dolne w różyczce, podługowatołopatko-wate, tępe, całobrzegie, lub odlegle ząbkowane, zwężone w o ogonek, pokryte 2-3 -dzielnymi włoskami; na ogonkach i podstawach blaszek liściowych orzęsione wło-skami prostymi. Liście łodygowe nieliczne, siedzące, podługowate lub lancetowate, w nasadzie zwężone, całobrzegie, prawie nagie lub mniej więcej pokryte 2-dzielny-mi, a u brzegów blaszki liściowej gwiazdkowatymi włoskami. Kwiaty drobne, bia-łe.

Działki 1,5-1,8 mm dł., podługowate, u szczytu z wąskim obrzeżeniem jaśniej-szym, nagie lub górą z pojedynczymi włoskami, sterczące ku górze. Płatki 2,5-4 mm długości, wąskie, klinowate, na szczycie zaokrąglone. Dłuższe pręciki dosięgają szczytów płatków. Łuszczyny zwykle dłuższe od odstających szypułek, zwykle nie-co łukowato wygięte, równowąskie, 10-16 (20) mm dł., okrągławo-czterokanciaste, o klapach wypukłych, z wyraźnym nerwem środkowym, z krótkim, zaokrąglonym dzióbkiem na szczycie. Znamię słupka prawie siedzące, 2-dziclne. Nasiona podłu-gowato-jajowate, ok. 0,4 mm dł. oraz 0,2 mm szer. i grub., jasnożóte, złocistożółte lub żółtawobrunatne. Kwitnie od (III) IV do V oraz w porze jesiennej.

Rzodkiewnik pospolity występuje przeważnie na próchnicznych, wilgotnych glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Zachwaszcza zasiewy zbóż, rzad-kie koniczyny, okopowe i in. Często pojawia się masowo. Oprócz tego rośnie na ścierniskach, odłogach, przydrożach, miedzach i na murach, na wzgórzach, zrębach i w luźnych lasach sosnowych. Rozmnaża się za pomocą nasion. Jako roślina drobna i delikatna na polach uprawnych szkód nie wyrządza. Masowe jej wystę-powanie wskazuje na braki w mechanicznej uprawie roli - niestosowanie podo-rywek pożniwnych itp.

Zwalczanie: wczesne podorywki pożniwne i niszczenie wschodów przez bro-nowanie; uprawki spulchniające międzyrzędzia okopowych i opielanie ich rzędów.

Podobne prace

Do góry