Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Pięciornik gęsi

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Potentilla anserina L.

Roślina trwała, o kłączu zakończonym różyczką przerywanie nieparzystopie-rzastych liści, z których kątów wyrastają zakorzeniające się ulistnione rozłogi do 1 m dł. Listki wcinano-ząbkowane, zwykle z wierzchu słabo, spodem gęsto sre-brzysto owłosione. Kwiaty na cienkich szypułkach do 10 cm dł., które wyrastają pojedynczo w zakorzenionych i ulistnionych węzłach nadziemnych rozłogów. Płatki korony 2 razy dłuższe od kielicha. Pręciki i słupki liczne. Szyjka słupka osadzona na zalążni z boku. Dojrzale niełupki (orzeszki) matowo lśniące drobnojamkowate, jasno- lub ciemnobrunatne, ok. 2 mm dł. i 1.5 mm szer. Kwitnie od V do VIII. -Roślina lecznicza.

Pięciornik gęsi zachwaszcza łąki madowe i torfiaste pastwiska oraz wilgotne pola o glebach zarówno ciężkich, jak też i lekkich. Często występuje w większych skupieniach w lucernach i w rzadkich koniczynach. Rozmnaża się za pomocą roz-łogów nadziemnych i odcinków korzeni oraz przez rozsiewanie niełupek. Wschody zaczynają pojawiać się dość późno na wiosnę, i jeśli jest dość wilgoci, ukazują się aż do jesieni.

Zwalczanie: zaorywanie zachwaszczonych pastwisk, odpowiednie ugorowanie i następnie wprowadzanie dobrze pielęgnowanych okopowych lub wcześnie koszo-nych mieszanek pastewnych (pastwiska mokre należy przedtem osuszyć); odchwasz-czanie lucerny po skoszeniu sprężynowymi kultywatorami; drenowanie wilgotnych, podmokłych pól uprawnych i wprowadzanie do płodozmianu okopowych, staranna uprawa pożniwna; ochranianie obornika i kompostów przed zanieczyszczeniem za-chwaszczonymi pośladami i innymi odpadami.

Podobne prace

Do góry