Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Maruna bezwonna

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Tripleurospermum inodorum (L).

Schultz-Bip. - Matricarża inodora L.

Roślina roczna, dwuletnia albo wieloletnia, naga, 15-60 cm wys., zwykle od połowy łodygi w górze rozgałęziona. Korzeń wrzecionowaty, pojedynczy lub korze-nie liczne. Liście mięsiste, nagie, 2- lub 3-krotnie pierzastosieczne, o łatkach dłu-gich, cienkich, do 0,5 mm szer., na końcach zaostrzonych, dołem bruzdowanych. Koszyczki kwiatowe pojedyncze, na wydłużonych szypułkach, wraz z kwiatami 15-40 mm szer. Okrywa koszyczka miseczkowata, jej listki ustawione prawie w jednym szeregu, z szerokim, skórzastym, białawym obrzeżeniem. Dno koszyczka półkuliste lub szerokostożkowate, wewnątrz pełne. Kwiaty rurkowate złocistożół-te; kwiaty języczkowate białe, w liczbie 13-21, niekiedy ich brak lub niedorozwi-nięte, krótkie, zwinięte w trąbkę i bladawożółte. Owoce (niełupki) 2 mm dł., od zewnątrz z chrapowatym, ciemnym polem w środku, między dwoma podłużnymi, białawymi żebrami bocznymi, od strony wewnętrznej z białawym żebrem środko-wym, oddzielonym ciemnymi bruzdami od podobnych żeber bocznych, na szezycie z błoniastym, kolistym rąbkiem kielichowym. Kwitnie od VI do X.

Maruna bezwonna jest rośliną wilgotnych, próchnicznych łąk aluwialnych, występuje też jako chwast na polach o wilgotnych, próchnicznych glebach piasz-czystych i gliniastych. Zachwaszcza zboża, rośliny okopowe, koniczyny, plantacje traw i in. Zwykle w jesieni masowo kwitnie i owocuje na ścierniskach zbóż ozi-mych. Rozmnaża się za pomocą lekkich i drobnych niełupek, które rozdmuchują po polach jesienne wiatry.

Zwalczanie: wczesne podorywki ściernisk i następnie niszczenie wschodów; bro-nowanie zasiewów; pielenie; wykaszanie chwastów na przyległych nieużytkach i odłogach przed ich zaowocowaniem; czyszczenie materiału siewnego oraz nisz-czenie żywotności nasion chwastów w pośladach i in. odpadach z omłotów.

Podobne prace

Do góry