Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA AKCJI BANKU

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Akcje banków zasady:

1. Akcje banków są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego. W okresie roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru handlowego, zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia KNF (zbywanie więcej niż 5% akcji wymaga zgody KNF).

2. W razie uchylenia decyzji wyrażającej zgodę na wprowadzenie akcji banku do obrotu publicznego, akcje banku na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne.

3. Zamianie na akcje imienne podlegają również akcje banku na okaziciela, które nie są przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi.

4. podział akcji pomiędzy zarządzających - przy zakładaniu spółki wymagane 3 osoby

5. wyjątkiem od reguły są bezimienne akcje występujące w obrocie publicznym

6. w okresie 1 roku od rozpoczęcia działalności bank w formie spółki akcyjnej pozyskuje renomę oraz klientów, przez co jest uważany przez nadzór finansowy

Podobne prace

Do góry