Ocena brak

Charakteropatia padaczkowa

Autor /olega Dodano /20.12.2012

charakteropatia padaczkowa; zabu­rzenia lub trwałe zmiany struktury osobowości, charakteru, temperamen­tu, sfery uczuciowej, będące skutkiem organicznych uszkodzeń mózgu u cho­rych na padaczkę. Termin ch. p., obecnie coraz rzadziej używany, wiązał się z mylnym poglądem, iż większość chorych cechuje swoiste zaburzenia charakterologiczne. Wiemy obecnie, że zaburzenia te występują u nielicz­nych chorych i nie są one swoiste dla padaczki.

Podobne prace

Do góry