Ocena brak

CHARAKTER WPŁYWU CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH I PRZYRODNICZYCH NA ŻYCIE SPOŁECZNE

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Czynniki ekonomiczne: sposoby użytkowania zasobów środowiska geogr. , narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonywania pracy produkującej środowisko. Zaspokajania potrzeb oraz umiejętności i sprawności ludzi , b. Istotna jest organizacja pracy. Proces produkcji różni człowieka od innych osobników .

Proces ten podlega ciągłemu doskonaleniu i składa się na niego :

-celowa działalność człowieka ,

- przedmiot który człowiek w czasie pracy przekształca ,

- zespół narzędzi którymi się posługuje. Narzędzia produkcji

- przedmioty za pomocą których człowiek przekształca środowisko geogr.

Na dobra zaspokajające ludzkie potrzeby.Ich doskonalenie wywołuje także zmiany w życiu psychicznym. Proces produkcji podlega ciągłemu doskonaleniu .Ludzie w jego toku oddziałują nie tylko na środowisko geogr. , ale i na siebie.

Podobne prace

Do góry