Ocena brak

Charakter systemu rządów a dynamika rywalizacji wyborczej

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

Pod pojęciem systemu rządów należy rozumieć ogół relacji prawno-politycznych, jakie zachodzą między poszczególnymi organami państwa. (chodzi o reguły gry między rządem a parlamentem).

Politolog McAllister stwierdza, że system rządów wpływa na strategie wyborcze. Według niego w przypadku systemów prezydenckich decydującą rolę w trakcie kampanii wyborczej odgrywają sami kandydaci polityczni. W systemach parlamentarnych natura rywalizacji wyborczej sprowadza się do typowania przez obywateli określonych reprezentantów, ściśle powiązanych z konkretnymi partiami politycznymi. W systemach prezydenckich liczy się przede wszystkim osobowość kandydata, wygląd, aparycja, umiejętności „aktorskie”. Czynniki te górują nad aspektami programowym i ideologicznym.

W systemach parlamentarno-gabinetowych o wiele bardziej uwidacznia się „partyjny”, „programowo-ideologiczny” sposób postrzegania konkretnych reprezentantów niż w systemach prezydenckich. Walory osobiste są niejako tłem dla międzypartyjnej rywalizacji wyborczej. Gdy w systemach prezydenckich w trakcie kampanii dominuje silny element rywalizacji personalnej, to w systemach parlamentarno-gabinetowych, podczas kampanii wyborczej ujawnia się duże znaczenie partii politycznych (np. zjawisko upartyjnienia wyborów). W systemach parlamentarno-gabinetowych mamy częściej doczynienia z kolektywnym przywództwem, aczkolwiek nie należy całkowicie pomijać roli lidera konkretnej partii. Partie polityczne są często kojarzone z wizerunkiem liderów partii.

Systemy parlamentarne cechują się bardziej zróżnicowanym sposobem postępowania liderów na arenie politycznej ze względu na pojawienie się wielu czynników (np. sposób wyłaniania egzekutywy, koalicyjność)

Podobne prace

Do góry