Ocena brak

Charakter przedstawicielski urzędów konsularnych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Kwestia, czy konsul jest przedstawicielem państwa, jest przedmiotem długotrwałego sporu w nauce. Część doktryny zajmuje stanowisko, że konsul jest po prostu urzędnikiem państwa wysyłającego o ściśle określonych funkcjach, korzystającym tylko w ograniczo­nym stopniu z przywilejów i immunitetów, i w konsekwencji nie jest przed­stawicielem.

Podobne prace

Do góry