Ocena brak

Charakter prawny Zgromadzenia Narodowego

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Zgromadzenie Narodowe jest to odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożony z obradujących wspólnie obu izb parlamentu.

Konstytucja stanowi jedynie, iż Sejm i Senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Zgromadzenia są ukształtowane w sposób właściwy ciałom parlamentarnym. Art. 114 K przesądza jedynie dwie zasady: Zgromadzeniu przewodniczy Marszałek Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałek Senatu oraz, że formą działania Zgromadzenia są wspólne obrady pełnego składu obu izb. Dalsze konkrety ustali regulamin Zgromadzenia (art. 114 ust. 2 K).

Podobne prace

Do góry