Ocena brak

CHARAKTER PRAWNY USTAWY BUDŻETOWEJ

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Szczególny charakter związany jest z tym że zawarte w niej normy prawa mają w znacznej części charakter konkretny i indywidualny a ich obowiązywanie jest ograniczone do odcinka czasu określonego rokiem budżetowym.

Mamy rowie szczególny tryb postępowania ustawodawczego związany z konstytucyjnym ograniczenie który wynosi 4 miechy od dnia przedłożenia sejmowi projektu ustawy budżetowej Jeżeli w trakcie trwania tego okresu ustawa nie zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu jest on uprawniony do zarządzenia skrócenia kadencji sejmu.

Podobne prace

Do góry