Ocena brak

Charakter prawny uchwały parlamentarnej

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Szczególnym źródłem prawa konstytucyjnego są regulaminy parlamentarne. Regulaminy parlamentu mają formę uchwały (poza nielicznymi wyjątkami – Czechy, Słowacja). Ich przedmiotem jest określenie zasad organizacji i funkcjonowania izb oraz praw i obowiązków ich członków.

Zadaniem regulaminów jest konkretyzacja odpowiednich postanowień konstytucji (tzn. tych, które regulują zasady organizacji i funkcjonowania izb oraz ich stosunki z innymi organami państwa w zakresie wykonywanych przez parlament funkcji), co jest powodem poddania ich kontroli konstytucyjności.

Podobne prace

Do góry