Ocena brak

Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

RPO jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Jest uznawany za organ ochrony prawa (tytuł rozdziału IX Konstytucji). Zadania Rzecznika są zorientowane w znacznym stopniu na ochronę obywatela i z tego punktu widzenia są one bliskie zadaniom władzy sądowniczej. Charakter prawny RPO określają:

  • art. 208-212 Konstytucji,

  • ustawa z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Podobne prace

Do góry