Ocena brak

Charakter prawny prawa do zrzeszania

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

" Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenia tej wolności może określać ustawa".

Konstytucja nie precyzuje "pokojowego zgromadzenia" ani też nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. Pozostawia, zatem ustawodawstwu zwykłemu swobodę regulacji tych zagadnień.

Ustawa o zgromadzeniach - każdemu z nas daje prawo do korzystania ze swojej wolności do zgromadzenia się, bez względu na płeć, pochodzenie, światopogląd.

Zgromadzenia - ustawa stanowi, że to zgrupowanie, co najmniej 15 osób, którego celem wspólnym są wspólne obrady lub wyrażenie jakiegoś stanowiska.

Nasze prawo nie wskazuje miejsca zgromadzenia - może to być rynek, ulica, plac - generalnie musi to być miejsce publiczne.

Ale jeśli np. zgromadzenie odbywa się na własności prywatnej- działce to właściciel musi się zgodzić, uczestnicy zgromadzenia muszą się zachowywać zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Zgromadzenie musi być dla wszystkich. Jeśli w prywatnym wymiarze. to od właściciela zależy kogo wpuści na swoją posiadłość.

W miejscu publicznym wstęp ma każdy i może wyrazić swoją wolę.

Podobne prace

Do góry