Ocena brak

Charakter prawny i rodzaje referendum

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Referendum jest to sposób bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania, przez uprawnionych obywateli o ważnych sprawach życia państwa. Referendum może dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia aktu ustawodawczego lub konstytucji. Referendun ma prawo zarządzić:

a) Sejm;

b) Prezydent RP za zgodą Senatu;

Referendum przeprowadza się w dniu wolnym od pracy. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Podobne prace

Do góry