Ocena brak

Charakter powiązań między przeżyciami imperatywno - atrybutywnymi a organizacyjną funkcją prawa

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Przyznawanie władzy stanowi podstawę organizacji państwowej, funkcja ta dotyczy życia polityczno –społecznego. Wytwarza ustrój prawno- publiczny, czyli państwowy, w którym elementem tworzącym i koordynującym działania grup społecznych jest władzaW ujęciu Petrażyckiego władza, jako zjawisko realne,  pozostaje w ścisłym związku z imperatywno-atrybutywnym charakterem prawa.

Stosunki władzy polegają na „imperatywno-atrybutywnej świadomości jednych osób, że należy się im od innych [...] posłuszeństwo" oraz na „imperatywno--atrybutywnej świadomości innych osób, że powinny one być posłuszne swym panom".

Ta dwustronna świadomość powoduje, że postępowanie zbiorowe i indywidualne jest skoordynowane. Działanie prawa w skali masowej staje się więc podstawowym czynnikiem organizacyjnej więzi grup społecznych, wytwarza ustrój społeczny(prawny polityczny, ekonomiczny).Uznaje władzę za podstawe wszelkiej

Podobne prace

Do góry