Ocena brak

Charakter i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Stanowią art. 6-16, czyli rozdział 2 działu I kodeksu, są one obowiązującymi normami, a nie tylko zaleceniami. Ustalają wytyczne działania organów stosujących kpa zarówno w postępowaniu jurydykacyjnym we wszystkich stadiach przed I i II instancją oraz w postępowaniu skargowym. Zasady powinny być współstosowane i urzeczywistniane poprzez instytucje procesowe kpa.

Najważniejsze instytucje kpa to konkretyzacja zasad ogólnych, przepisy ogólne o postępowaniu administracyjnym muszą być interpretowane zgodnie z nimi. Wypełniają one ewentualne luki w kpa, ich nie przestrzeganie jest naruszeniem prawa, które kontrolowane jest np. przez sąd administracyjny. Istnieje postulat, aby stosować je nawet przy normach prawa administracyjnego.

Podobne prace

Do góry