Ocena brak

Charakter i moc wiążąca uchwał organów md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Wiele kwestii prawnych: jaki charakter mają uchwały i w jakim okresie obowiązującym dla państw członkowskich czy można je uważać za źródło prawa md. Jedni autorzy przypisują bez wahania prawotwórczy charakter uchwał. Inni mówią, że to niewiążące zalecenia. Pogląd, który traktuje tego rodzaju uchwały jako prawo umowne czy quasi umowne.

Pogląd ten opiera się na założeniu, iż organy uchwalające na mocy kompetencji przyznanych im przez umowy md. a takimi są statuty - tworzą nowe normy prawne uchwały stanowiłyby specjalny rodzaj umów md. zawieranych przez państwa w drodze pośredniej poprzez organy md., tak więc stwierdza się, że postanowienie regulaminów uchwalanych przez OM są normami umownymi, że prawo parlamentarne OM stanowi część prawa md. o takich samych cechach jak umowne, że uchwały są wtórnymi formami tworzenia prawa md. Przy czym stale rośnie charakter i moc wiążąca.

Podobne prace

Do góry