Ocena brak

Charakter chemiczny tlenków

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.

Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda

Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi

Tlenek zasadowy + woda = zasada

TLENKI KWASOWE- (bezwodniki kwasowe) tlenki niemetalu w którym niemetal ma taką samą wartościowość co w kwasie tlenowym, tworzymy je tylko od kwasów tlenowych. Bezwodniki kwasowe to tlenki niemetali które reagują z zasadami a nie kwasami. Większość (oprócz SiO2) rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas tlenowy.

Bezwodnik kwasowy + zasada = sól + woda

Bezwodnik kwasowy + kwas = reakcja nie zachodzi

Bezwodnik kwasowy + woda = kwas tlenowy

TLENKI AMFOTERYCZNE- tlenki metali i niemetali które reagują z kwasami i zasadami, a nie reagują z wodą.

Tlenek amfoteryczny + kwas = sól + woda

Tlenek amfoteryczny + zasada = sól + woda

Tlenek amfoteryczny + woda = reakcja nie zachodzi

TLENKI OBOJĘTNE- tlenki niemetali które nie reagują z kwasami, zasadami, wodą.

Podobne prace

Do góry