Ocena brak

Charakter chemiczny kwasów

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

1. Definicja i wzór ogólny kwasów:

Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych

HnRn

2. Nazewnictwo

Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone.

Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to stosuje się końcówkę –owy, jeżeli dwa to stosuje się końcówki –awy i –owy, jeżeli więcej niż dwa kwasy to prócz końcówek –awy, -owy stosuje się przedrostki: pod-, nad-, orto-, meta-, piro-.

Nazewnictwo nowe kwasów tlenowych.

Wszystkie kwasy tlenowe mają końcówkę –owy, a w nawiasie wartościowość niemetalu w kwasie.

3. Otrzymywanie kwasów

a) beztlenowych

– przez rozpuszczenie w wodzie gazowego roztworu niemetalu wodorki niemetalu powstają

- bezpośrednia synteza wodoru z niemetalem

- sól kwsu beztlenowego + wodny kwas = sól + wodorek niemetalu

b) tlenowych bezwodnik kwasowy + woda = kwas tlenowy

4. Podział kwasów:

- tlenowe HNO3 H3PO3 H2SO4

- beztlenowe HF HBr HJ H2S

- lotne wszystkie beztlenowe i HNO3

- nielotne pozostałe

- trwałe

- nietrwałe

- mocne HBr HCl HJ H2SO4 HNO3

- średnio mocne H3PO4

- słabe HF H2S

- jednowodorowe HR

- wielowodorowe H2R H3R H4R

5. Reakcje kwasów

- metal + kwas = sól + wodór

- tlenek metalu + kwas = sól + woda

- wodorotlenek + kwas = sól + woda

- sól + kwas = sól + kwas

Podobne prace

Do góry