Ocena brak

CHAŁCHYN-GOŁ - walki 1939 r.

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Kilka miesięcy po porażce w wal­kach z wojskami radzieckimi nad jeziorem *Chasan Japończycy wznowili działania w rejonie rzeki Chałchyn-goł na granicy Mongolii.

Pierwszy atak 11 maja 1939 r. wy­konali niewielkimi siłami (300 żoł­nierzy). 28 maja do boju ruszyło 5500 żołnierzy wspieranych przez 40 samolotów, ale zostali zmuszeni do odwrotu. 2 lipca 1939 r. wojska japońskie liczące 38 tys. żołnierzy, 310 dział, 135 czołgów i 225 samo­lotów sforsowały rzekę Chałchyn--goł. W rejonie góry Bain-Cagan doszło do boju spotkaniowego, w którym Japończycy stracili wszy­stkie czołgi, większość artylerii i 10 tys. żołnierzy. Ponowny atak 8 lipca znowu zakończył się klęską. W sierpniu Japończycy wzmocnili siły; nowo utworzona 6 armia liczy­ła 75 tys. żołnierzy, 182 czołgi i 300 samolotów. Wzrosły również siły radzieckie: 57 tys. żołnierzy, 498 czołgów, 542 działa i 515 samolo­tów.

20 sierpnia wojska radzieckie i mongolskie rozpoczęły natarcie poprzedzone nalotami 153 bom­bowców i blisko trzygodzinnym przygotowaniem artyleryjskim. Po czterech dniach walk wojska japoń­skie zostały okrążone, a po tygo­dniu zniszczone. Straty radzieckie (bezpowrotne) w ciągu 3 miesięcy wyniosły 7,9 tys. zabitych i ran­nych; straty japońskie były znacznie wyższe (wg danych japońskich wy­niosły 11 124 zabitych i rannych). Klęska nad Chałchyn-goł przesądzi­ła o planach dalszej ekspansji japoń­skiej. Stratedzy japońscy uznali, że na północnym kierunku działania napotkają zbyt duże siły radzieckie. Jednocześnie brak rozstrzygnięcia w *Chinach, gdzie japońskie wojska nie potrafiły osiągnąć ostatecznego zwycięstwa i były wiązane przez armię chińską, zadecydował o zwro­cie na południe z zamiarem opa­nowania krajów zasobnych w su­rowce mineralne oraz odcięcia Chin od pomocy materiałowej państw zachodnich.

Podobne prace

Do góry