Ocena brak

CEWNIKOWANIE SERCA

Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014

icatheterisatio cordis, cardiac catheteriza-tion); badanie polegające na wprowadzeniu do serca —> cewnika do badań hemodynamicznych i dokonaniu odpowiednich pomiarów''. Przy badaniu prawego serca (prawy przedsionek, prawa komora, tętnica płucna) cewnik wprowadza się przez nakłucie żyły udowej, a przy badaniu lewego serca i aorty - tętnicy udowej. C.s. dostarcza informacji o wartościach ciśnień w jamach serca i naczyniach oraz o wysy-ceniu tlenem krwi, pozwala na wyliczenie objętości minutowej i wielkości przecieku w wadach wrodzonych. Podczas c: możliwe jest także podanie —> środka, cieniującego, który zakontrastowuje jamy serca (angio-kardiografia), i wykonanie —> koronarogra-fii (kontrastowanie naczyń wieńcowych). C.s. przeprowadza się w —»• znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu rentgenowskiego z torem wizyjnym (angiograf). Wskazania: —» wady serca nabyte i wrodzone, —► kardiomiopatie, nadciśnienie płucne, —»■ tętniak serca. Angiokardiografia pozwala dodatkowo na ocenę kurczliwości serca (globalnej i odcinkowej) u chorych po zawale serca. (T.W.-C.)

(-, cardiac catheterization, nurse tasks); przed badaniem: pomoc pacjentowi w podjęciu decyzji o wykonaniu badania, przygotowanie miejsca nakłucia tętnicy lub żyły (ogolenie pachwiny), zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, udział w zapoznaniu pacjenta z celem i przebiegiem badania (jego zakres ustała lekarz). W trakcie badania: kontrola i ocena samopoczucia, tętna, ciśnienia tętniczego, EKG, występowania bólu, duszności, wsparcie psychiczne pacjenta, czynności instrumentalne (udział w wykonaniu badania określony przez lekarza). Po badaniu: zapewnienie warunków do odpoczynku, ocena wskaźników krążenia, opatrunku, samopoczucia pacjenta, kontrola ułożenia kończyny, przez którą dokonano wejścia cewnika, pomoc w zaspokajaniu potrzeb w czasie unieruchomienia. (A. W]

Podobne prace

Do góry