Ocena brak

Cewki nasienne kręte

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Cewki nasienne kręte (tubuli seminiferi contorti). Zraziki jądra utworzone są przez cewki nasienne kręte; liczba cewek w jednym zraziku wynosi 1 do tak że ogólna liczba cewek jednego jądra waha się mniej więcej od 400 do 450, choć niektórzy autorzy podają znacznie większe liczby. Grubość cewek wynosi około 0,1 do 0,3 mm, długość przeciętnie 50 cm (30 do 80 cm). Cewki kręte, w których wytwarzają się plemniki, zespalają się z sobą w obrębie jednego zrazika a częściowo łączą się również przez otworki w przegródkach z cewkami sąsiednich zrazików; zdążają one ku szczytowi zrazika. W bliskości śródjądrza cewki kręte jednego zrazika łączą się z sobą pod ostrym kątem wytwarzając jeden krótki przewód zbiorczy. Te przewody zbiorcze, z których każdy powstał ze skanalizowania oddzielnego zrazika, przebiegają prostolinijnie, skąd też powstała nazwa ccwek nasiennych prostych.

Podobne prace

Do góry