Ocena brak

Cewka moczowa

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Cewka moczowa (urelhra) przebija się przez ścianę pęcherza moczowego (część śródścienna — pars intramuralis), stercz (część sterczowa — pars prosi atica) oraz w odległości około 1,5 cm od spojenia łonowego również przez przeponę moczowo-płciową (część błoniasta — pars membranacea), aby w końcu dostać się do opuszki i ciała gąbczastego (część gąbczasta pars spongiosa). Wzdłuż przebiegu cewki moczowej od jej ujścia wewnętrznego (ostium int.) do ujścia zewnętrznego (ostium ext.) wyróżnia się 2 krzywizny: pod- i przedłonową (curvatura infra- et prepubica), 3 rozszerzenia i 3 cieśnie. W obrębie podstawy pęcherza moczowego znajduje się zwieracz, który jest zbudowany z mięśni gładkich (zwieracz gładki lub zwieracz pęcherza moczowego, ew. zwieracz wewn. —lissosphincter, lub m. sphincter vesicae, ew. sphincter inl .). Natomiast wT miejscu przejścia cewki moczowej przez przeponę moczowo-płciową znajduje się zwieracz, który jesl zbudowany dla odmiany z mięśni poprzecznie prążkowanych (zwieracz prążkowany albo zwieracz cewki moczowej, ew. zwieracz zewnętrzny — rhabdosphincter, lub m. sphincter urethrae, ew\ sphincter exl.). W obrębie części sterezowej środkowy płat stercza uwypukla śluzówkę cewki moczowej, tworząc wzgórek nasienny [colliculus seminalis). W tym miejscu znajdują się ujścia obu przewodów' wytryskowych (ductuli ejaculatorii) stanowiących wspólny prze-wód odprowadzający nasieniowodu i pęcherzyków' nasiennych oraz liczne przewody odprowadzające stercza i łagiewki sterezowej (utriculus pro-staticus), której odpowiednikiem u kobiety jest macica. Przy cewnikowaniu pęcherza moczowego przedłonową krzywiznę cewki moczowej udaje si^* wyrów nać przez uniesienie prącia do góry. Natomiast krzyw izny podłonowej nie udaje się wyrównać i z tego powodu cewniki z reguły mają kształt wygięty. Najważniejsza cieśń cewki moczowej, jaką spotyka się w czasie cewnikowania pęcherza moczowego, znajduje się w obrębie przepony moczowo--płciowej. Ponieważ cewka wykazuje tu uprzednio bańko watę rozszerzenie, bardzo łatwo dochodzi tu do zaklinowania się cewnika. Przy złamaniach kości miednicy cewka moczowa zostaje najczęściej przerwana na wysokości części błoniastej, podczas gdy przy bezpośrednich urazach okolicy krocza najczęściej ulega uszkodzeniu część gąbczasta („pars bulbosa“).

Podobne prace

Do góry