Ocena brak

Cessio bonorum

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Pozasądowa możliwość dobrowolnego oddania własnego majątku na rzecz wierzycieli przez dłużnika który stał się niewypłacalny nie z własnej winy (np. suszy, epidemii). Wystarczało złożenie stosownego oświadczenia pisemnego lub ustnego. Majątek dłużnika był licytowany , ale mógł on sobie pozostawić środki niezbędne do utrzymania. Unikał również egzekucji osobistej i infamii (ujmy na czci obywatelskiej).

Podobne prace

Do góry