Ocena brak

Cesja (przelew) wierzytelności jako zabezpieczenie spłaty kredytu

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Wierzytelność wobec swojego dłużnika kredytobiorca może przenieść bez jego zgody na bank w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, chyba że sprzeciwiło by się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W takim przypadku przeniesienie wierzytelności ma charakter powierniczy. Nie służy zaspokojeniu, lecz zabezpieczeniu należności banku. Okoliczność ta musi wynikać z umowy.

Podobne prace

Do góry